Daily Horoscope

Aquarius (January 20 - February 18)
Aquarius

January 20 – February 18

Pisces (February 19 - March 20)
Pisces

February 19 – March 20

Aries (March 21 - April 19)
Aries

March 21 – April 19

Taurus (April 20 - May 20)
Taurus

April 20 – May 20

Gemini (May 21 - June 20)
Gemini

May 21 – June 20

Cancer (June 21 - July 22)
Cancer

June 21 – July 22

leo (July 23 - August 22)
Leo

July 23 – August 22

Virgo (August 23 - September 22)
Virgo

August 23 – September 22

Libra (September 23 - October 22)
Libra

September 23 – October 22

Scorpio (October 23 - November 21)
Scorpio

October 23 – November 21

Sagittarius (November 22 - December 21)
Sagittarius

November 22 – December 21

Capricorn (December 22 - January 19)
Capricorn

December 22 – January 19